יום ד', יא’ בטבת תשע”ט
אהבת ציון ת"א ה-ו / פרנקל י-ם ה1 אלון הרצליה ה2 / אגרון י-ם ה1 בורוכוב גבעתיים ד2 / יאנוש קורצ'אק י-ם ד1 בן גוריון גבעתיים ה2 / דרור י-ם ה1
ברנדיס הרצליה ד1 / מדעי טכנולוגי פסגת זאב י-ם ד1 גולן רמת השרון ד2 / דרור י-ם ד1 המנחיל רמת גן ד1 / הרא"ל י-ם ה1 הנדיב הרצליה ה1 / ראשית י-ם ה2
הרא"ל בת ים ו1 / יהודה הלוי י-ם ו2 ויצמן הרצליה ד1 / יאנוש קורצ'אק י-ם ד2 יוחנני הרצליה ו3 / מנשה אלישר י-ם לאה גולדברג נתניה ו1 / יהודה הלוי י-ם ו1
מורשת משה רמת גן ה בנות / גילה ב' י-ם ה2 אהוד מנור אור יהודה ו2 / מדעי טכנולוגי פסגת זאב י-ם ו1 ציפורי בת ים ד1 / הרא"ל י-ם ה2 קורצ'אק רמת גן ה3 / פרנקל י-ם ה2.
לכבוד שנת היובל לאיחוד העיר ירושלים אנו יוצאים לתהליך למידה משותף שמטרתו חקר רחובות בעלי שמות זהים במחוזות השונים

רחובות תאומים למידה שיתופית בין תלמידי מחוז ת"א לתלמידי העיר ירושלים "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" (תהילים קכ"ב) - "עיר שעושה את כל ישראל חברים" (ירושלמי, חגיגה). משרד החינוך בחר את נושא: "יובל לאיחוד העיר ירושלים" כנושא השנתי לשנה"ל תשע"ז. אנו מזמינים את בתי הספר לקחת חלק בלמידה שיתופית בין מחוז ת"א למחוז מנח"י (העיר ירושלים) בנושא: חקר רחובות בעלי שמות זהים בערים השונות. קהל היעד: תלמידי כיתות ד'-ו'. מטרות: העצמת מסוגלות בוגרי מערכת החינוך לשיתופיות בעולם גלובלי דינמי ושיתופי (מתוך http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx)יצירת שיתוף פעולה בין בתי ספר ממחוזות שונים כבסיס להכרות עם ילדים ממקומות שונים.העמקת הזיקה של התלמידים לירושלים כבירת ישראל.מתן חלופה להערכה. כל אחד מבתי הספר שישתתפו בתכנית יצוות לבית ספר מהמחוז המקביל.את התכנית מובילים ומנחים רפרנטים של למידה שיתופית ומדריכי האשכול בשני המחוזות.את התכנית ילווה אתר משותף, בו יוצגו תוצרי הפעילות והנחיות לפעילות המשותפת בין בתי הספר. מהלך כללי של הפעילות: שלב א': הכרות בין תלמידי הכיתות באמצעות כלים שיתופיים ברשת.שלב ב': משימת חקר בכיתות הלימוד - כל קבוצה חוקרת רחוב בעיר (רשימת הרחובות יינתנו על ידי מדריכי האשכול).שלב ג': הכנת תוצר קבוצתי - סרטון מסכם על הרחוב אותו חקרה הקבוצה. הסרטונים יוצגו על מפה שיתופית באתר המלווה.שלב ד': מפגש סיום סינכרוני - הצגת תוצרים, חידון שיתופי על הרחובות שהוצגו בפרויקט. אנו ממליצים לבתי הספר המעוניינים, לקיים בנוסף מפגש פנים אל פנים בעיר ירושלים.לוח הזמנים שלב הפעילות לו"ז לביצוע טרום פעילות הערכות צוותי ההוראה המובילים במהלך השבוע המתחיל ב-29.1.2017 1 היכרות אישית והיכרות כיתתית עד ה-15.2.2017 2 חקר הרחובות 15.2.2017-17.3.2017 3 השוואה בין תוצרי חקר הרחובות המקבילים במהלך השבוע המתחיל ב-19.3.2017 4 הכנת סרטון מסכם 26.3.2017-28.4.2017 5 פעילות סיום - יצירת חידון שיתופי (הכנת השאלות) 30.4.2017 – 12.5.2017 תאריך הפעלת החידון יקבע על ידי זוג בתי הספר השותפים בהצלחה. ירדנה גנור מחוז מנח"י yardena55@gmail.com מרים מויאל , מחוז מנח"י moyal.mi@gmail.com נירית כשדאי' ,מחוז ת"א nirit72@gmail.com